Restaurant- og cafeindretning

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af Grape

Omgivelser påvirker adfærd. Og gæsternes adfærd er afgørende for, om restauranten eller cafe’en får succes eller ej. Så vil I gerne have, at gæsterne bliver lidt længere, drikker lidt mere, spiser flere retter OG kommer igen; så bliver indretningen en faktor, der er vigtig og på højde med den gode service og det lækre køkken. Her får I lidt inspiration, inden I går i gang.

Restaurant- og cafeindretningen er en balancegang

Sidder gæsterne for tæt, er det et problem. Kommer der for meget luft mellem bordene, kan indretningen omvendt blive tom og uselskabelig. Så en detalje som tætheden i indretningen har stor indflydelse på stemningen og derfor adfærden. Skal der for eksempel være plads til, at tjeneren kan introducere menuen uden at forstyrre nabobordet? Måske der endda er forskel hen over dagen: Cafemenu til frokost og tre-fire retters gourmet restaurant om aftenen. Hvad med komforten? Hvad skal gæsterne sidde på? Polstrede eller hårde stole? Og hvordan bliver akustikken og belysningen medspillere?

Invester i at ramme det rigtige design

Selvfølgelig er detaljer som møbelvalg, materialevalg, farver, former, komfort og så videre afgørende stemningsskabende faktorer. Og det kan ikke siges ofte nok. Lad nu være med at spare de småpenge det koster, at få en professionel designer eller indretningsarkitekt til at hjælpe jer sikkert igennem de mange valg. I må gerne give os et kald. Måske vi kender nogen, der kan hjælpe.

Akustikken kan ikke ses; men betyder alt!

“Alt spiller! Maden er perfekt, servicen er venlig, vinmenuen perfekt afstemt og indretningen super smagfuld. Men jeg kommer altså ikke igen; var helt ør i hovedet, fordi jeg ikke kunne høre, hvad mine venner og tjeneren sagde.” Sådan ødelægger støjgener alt for ofte en ellers fantastisk totaloplevelse. For rigtig mange ellers superfine indretninger er desværre ofte ikke taget den ekstra mil, der skal til for, at akustikken bliver en medspiller. Hos Grape tager vi akustikken meget alvorligt, og har både kompetencerne og løsningerne til at hjælpe jer i mål med den del af restaurant- eller cafeindretningen.

Belysningen er desserten

Hvis I ønsker, at jeres gæster skal tage desserten med, er det vigtigt, at belysningen er behagelig og omhyggeligt afstemt. Og det er faktisk ikke så enkelt endda. Lyset må ikke blænde, det skal oftest være let dæmpet og alligevel tilstrækkeligt til, man kan se, hvad man får serveret. Gæsterne skal også kunne finde vej til jeres diskret placerede toilet, som i øvrigt også skal indrettes og belyses med omhyggelighed. For som mange siger: “Check toilettet først; så ved du, om det er en god restaurant.”

Her er en ofte overset udfordring: Belysningen inde i cafe’en eller restauranten kan også bruges til at trække flere gæster indenfor. Så den stemning I sætter indenfor, skal også kunne mærkes udenfor. Uden at genere dem indenfor selvfølgelig.

Ligesom med akustikken har Grape værktøjskassen fyldt med kompetencer og produkter til den perfekte belysning til cafe’en eller restauranten.

Skal din virksomhed flytte?

Så kan Ejendomstorvet.dk hjælpe dig! På vores portal får du et overblik over hele landets ledige erhvervslokaler, investeringsejendommme og kontorpladser. Og du kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne! Klik her og start din søgning med det samme!

8 tips til bedre videndeling i storrumskontorer (5-8)

Indlægget er oprindeligt skrevet Godt Arbejdsliv.

Effektiv vidensdeling er et vigtigt konkurrenceparameter i nutidens erhvervsliv. Men det er sværere, end det lyder. Der er rigtig meget viden, som bliver skabt, men ikke kommer videre fra producenten til andre i virksomheden som kan have behov for den samme viden.

Vi udgav i november måned et indlæg med de første fire af i alt otte tips til, hvordan man kan blive bedre til at videndele i sin virksomhed. Kort opsummeret var de fire tips følgende:

  1. Få afklaret, hvilken viden har I brug for at få delt
  2. Hav systemer til rådighed der gør det let at dele eksplicit viden.
  3. Lav strukturer til at opsamle læring og viden i den daglige praksis
  4. Værdisæt viden

Du kan læse hele indlægget her.

Flere tips til vidensdeling på jobbet

Men jeg lovede otte tips, så lad mig fortsætte hvor jeg slap: Hvordan kan man blive bedre til at dele viden på arbejdspladsen?

5. Skab den nødvendige tillid mellem videnindehaverne

Hvis vi skal videndele effektivt med vores kolleger, kræver det en etableret tillid mellem parterne. Det er forudsætningen for, at vi vil aflevere den viden, vi besidder.

Hvornår vil vi afgive magtfuld viden?

Viden er stadig magt, hvilket også påvirker vores lyst til at dele den viden, vi producerer og finder på arbejdspladsen. Den kan have stor værdi for, hvem der bliver forfremmet, belønnet og tildelt de gode opgaver. Hvis vi skal være villige til at dele vores viden med andre, så kræver det som minimum, at vi stoler på dem.

Vi har tillid til dem vi kender

Vi har først tillid til nogen, hvis vi kender dem eller som minimum oplever et tilhørsforhold til dem, der har behov for vores viden. Teambuilding og en fælles mission er en nødvendighed, ligesom gruppens størrelse skal holdes nede. På et mere individuelt plan er der behov for en oplevelse af, at man bidrager til noget større, at ens bidrag værdsættes, og at den enkeltes bidrag er synligt i det samlede billede (Wagner 1995 i Christensen 2016).

Egne interesser kan stå i vejen for videndeling

Kampen om egne interesser kan stå i vejen for, at man deler (Waldstrøm i Christensen 2016). Hvis man skal sætte egne interesser til side, skal man have et tæt tilhørsforhold til sine kolleger. Vi kan selvfølgelig ikke rende til teambuilding øvelser hele tiden. Kendskab til hinanden (og dermed tillid) burde komme af sig selv i kraft af storrumsindretningen. Men erfaringer viser, at man i højeste grad deler viden med dem, man er i tæt fysisk kontakt med i hverdagen.

Skab tillid til de fjernere kolleger

Så snart en kollega sidder på en anden etage, falder sandsynligheden for videndeling (og tillid) drastisk. Hvis virksomheden har behov for, at der videndeles på tværs af etagerne (og det har de fleste nok i en eller anden grad), skal hverdagens arbejdsstrukturer også understøtte tillidsskabelse til dem, der sidder lidt længere væk. Her er pauser et rigtig godt middel, især hvis de holdes samme med andre fra det knap så nære arbejdsfællesskab. Design jeres arbejdsgange, så der skabes naturlige sammenstød mellem arbejdsfællesskaber (læs mere om Collisions hos Waber, Magnolfi & Lindsay 2014 i Christensen 2016).

6. Design arbejdsrummet til at kunne klare både åbne og lukkede opgaver.

Selv i et åbent kontormiljø, hvor den tilgængelige viden er på samme etage som en selv, kan det være en udfordring at få sikret videndeling. Det kan være den førnævnte begrænsning i graden af tillid til kollegerne. Eller at viden bevares som kapital til at sikre de spændende opgaver.

Arbejdslandskabet skal designes til videndeling og koncentration.

Men det kan i lige så høj grad være fordi, at landskabet ikke er designet ordentligt i forhold til at sikre plads til at kunne klare det, man kan kalde “åbne” og “lukkede” opgaver. Åbne opgaver er dem, der kræver kommunikation med omverden. Lukkede opgaver er dem, der har indlagt et behov for koncentration og fordybelse. Hvis man bruger for meget af sin energi på at “lukke sig ude” mentalt (fordi der ikke er mulighed for at gøre det fysisk), så bliver der mindre overskud og lyst til at være åben, selvom det også er en nødvendig del af ens arbejdsopgave.

7. Vis, at I er klar til at dele viden

En anden forudsætning for at en god videndeling fungerer er, at medarbejderne både vil OG viser, at de ønsker at give og modtage viden. Viden kommer ikke hen til dig af sig selv, ligesom din viden ikke automatisk ryger videre til de andre.

Sæt tid og form på jeres vidensdeling

Men vi skal jo også lave andet end at gå og dele viden på sådan en arbejdsdag. Derfor kan det være nyttigt at sætte delingen i system i forhold til de andre opgaver, man skal nå. Lav nogle aftaler med hinanden om, hvornår der er sat tid af til konkret videndeling, hvordan og hvornår man må forstyrre hinanden for at få dagligdags viden og hvilke forberedelser og metoder, man skal benytte. Er det et punkt på afdelingsmødets agenda? Har du SpørgeTid tirsdag mellem 10 og 11? Skiftes I til at præsentere jeres nyeste arbejde for alle, der vil høre det? Skal man helst sende en mail med spørgsmålet først, så du kan forberede dig?

Alle vidensformer kan selvfølgelig ikke struktureres og deles på fastlagte tidspunkter og i skabeloner, men spørgsmålene kan være med til at optimere organisatorisk læring og effektivitet. At være bevidst om videndelingens form og behov er med til at sikre kvaliteten af den viden OG brugen af alles tid.

8. Hav kendskab til, hvor viden findes

Det er nødvendigt at have en god forståelse for sin forretning og for organisationens sammensætning. Både for at kunne give viden videre til relevante modtagere og for selv at kunne indsamle den nødvendige viden til at løse dine opgaver. Hvis du skal være mest muligt effektiv i at dele og indfange viden, skal du bruge nogle ressourcer på at lære din organisation grundigt at kende.

Organisationsforandringer blokerer for vidensdeling

En af de helt store forhindringer for at sikre effektiv vidensdeling er, når organisationen løbende bliver lavet om. Nogle virksomheder er alt for gode til at nedlægge og sammenlægge afdelinger, flytte funktioner andre steder hen og opfinde nye navne for gamle afdelinger. Det kan der være gode grunde til at gøre, men det betyder ofte, at medarbejderne får sværere ved at finde frem til dem viden de har brug for, hvis de skal være effektive.

Enhver organisationsforandring bør derfor indtænke videndeling i sit forandringsprojekt: hvilken viden bærer vi med os? Hvordan kan den fortsat være tilgængelig også for dem, der ikke er en del af en afdelingsforflyttelse? Hvad sker der, hvis en del af virksomheden outsources eller frasælges til en ekstern part? Hvor bliver vores viden så af, og hvordan bliver den fortsat tilgængelig?

Følg med dit vidensbehov

For at sikre en god adgang til viden i din organisation, er du nødt til at holde dig ajour med, hvor den tilgængelige viden befinder sig. Skab gode relationer til dine vigtigste videnkilder, deltag i virksomhedens fælles aktiviteter og find gerne yderligere strategier til at bevare din adgang til den nødvendige viden.

Det gælder selvfølgelig også den anden vej: reklamer med din viden, så dem der kan have brug for den også kan finde den, selvom du flytter et andet sted hen i virksomheden.

Med disse 8 tips, håber jeg, at du kan komme videre med at få sikret en god videndeling i din virksomhed. Som kommunikationsrådgiver Susanne Louw skrev for nyligt, kan manglende vidensdeling både hæmme væksten, koste indtjening og i nogle tilfælde koste liv.

Dette er i hvert fald et bud på, hvordan I bliver bedre til at opnå, opsamle og udbrede noget af al den viden, der er nødvendig for at lave et godt stykke arbejde på nutidens arbejdspladser.

God arbejdslyst og

– Bettina Prühs

Skal din virksomhed flytte?

Og mangler i endnu det helt rette lokale? Så hop ind på Ejendomstorvet.dk. Her får I nemlig et overblik over hele landets ledige erhvervslokaler, investeringsejendomme og kontorpladser. Og I kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne. Klik her og start din søgning allerede nu!

5 trin til en succesfuld proces mod nyt kontor

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af 2MOVE.

At finde et nyt kontor til virksomheden er en spændende proces og en stor forandring for medarbejderne. Men det er ikke noget, man bare lige gør. Der er en hel masse faser i en flytning og en hel masse ting, man skal huske for at komme godt i mål. Lad os hjælpe jer med at gøre det til en spændende rejse mod nyt terræn. 

Som en læserservice bringer vi her en miniguide til en succesfuld proces, som I kan bruge til at få overblik, når virksomheden rykker.

Det nye kontor

Start med en visionsdannelse. Spørg jer selv, hvorfor flytter vi, og hvad vil vi bruge kontoret til? Hvordan kontoret understøtte jeres strategi? Hvilke mennesker skal det appellere til, og hvordan vil vi arbejde? Hvor meget plads har vi ideelt set brug for, og hvor meget må det koste?

Har I styr på ovenstående, har I et meget bedre udgangspunkt for at finde det kontor, der passer lige til jer. 

Søgning efter kontor

Her kommer Ejendomstorvet.dk ind i billedet. De giver jer nemlig et overblik over hele landets ledige erhvervslokaler, investeringsejendomme og kontorpladser. Og I kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne. Klik her hvis du vil starte din søgning allerede nu. Tjek en masse forskellige lejemål ud i udvælgelsesprocessen, så I har et godt sammenligningsgrundlag, og overvej, hvad der er af indretningsmuligheder, og hvordan kontoret kan tilpasses jeres behov.

Når I har en pulje af relevante lokaler, kan I måle dem op mod hinanden i forhold til vision, økonomi, fleksibilitet, indretningsmuligheder, rejsetid m.v. Shortlist herefter min. 2 lejemål til parallelforhandling.

Nu har I en liste med relevante lejemål listet op med pros and cons, og så er I klar til forhandling. 

Forhandling

Under forhandlingen skal I have et head of terms sheet på de overordnede elementer:  eksklusivitet, ikrafttrædelse, pris, indretningsniveau i form af beskrivelse af istandsættelsens omfang i lejemålet, arealer, uopsigeligheder, fleksibilitet, fraflytningsforpligtelse, parkering og lejeregulering.

De elementer, der er opstillet her, er nogle af de ting, der kan skrues op ned på – det er altså her, I kan forhandle med udlejer og få en god aftale på plads. 

Fraflytning

Én ting er at finde de nye lokaler til virksomheden – der skal også tages hånd om det lejemål, I flytter fra.

Her skal der laves opgørelse og forhandling på omfanget af retableringsforpligtelser, evt. ændringer i lejemålet, der skal tilbageføres, mængdeopgørelse (hvor meget skal males, slibes etc.), tilbudsindhentning (fra maler, gulvsliber etc.), kontantkonvertering til udlejer eller egen istandsættelse, aftaleudfærdigelse.

Det er vigtigt at lukke døren ordentligt til det gamle, og der er potentielt mange penge at spare i fraflytningsforhandlingerne. 

Projektledelse af flytning

Alle, der har en flytning i frisk erindring, ved hvor krævende det er! Og flytter I en stor virksomhed med mange medarbejdere, er det en krævende opgave at komme godt i mål.

Projektledelsen omfatter: planlægning af tid og ressourcer, indhentning af tilbud fra flyttefolk, indhentning af tilbud fra håndværkere, håndtering af IT (kabler, opkobling m.v.), inventar, drift af kontor (frokostordning, planter m.v.), overlevering af det nye lejemål, gennemgang efter istandsættelse og opfølgning på eventuelle mangler, funktionstest inden indflytning.

Forpustet?! Ikke så underligt! Men nu er I kommet godt i mål!

VELKOMMEN i jeres nye kontor!

Tips til indretning af receptionen

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af Grape.

Receptionen eller modtagelsen, som den i virkeligheden burde hedde på dansk, er et af de vigtigste områder i virksomhedens indretning. Det ligger jo lidt i kortene, at det er her nye kunder, leverandører og medarbejdere danner sig det første varige indtryk af, hvem I er. Og vi snakker om de første fem kritiske sekunder. Så det er en oplevelse, der skal sidde lige i skabet.

Hvad skal jeres interessenter tænke om jer?

Start med at tænke grundigt over, hvad jeres interessenter (kunder, leverandører og medarbejdere) skal tænke om jer. Lav for eksempel et mindmap med alt hvad I skal huske fra ordentlighed til csr og bæredygtighed. Sidder medarbejderne i receptionen ordentligt? Er de for eksempel påvirket af træk, støj og dårligt lys, får I dybe ridser i jeres csr barometer hver eneste gang, nogen træder ind ad døren. Vil I gerne signalere ordentlighed og, at I har styr på forretningen, må receptionen på tilsvarende måde aldrig være en rodebutik.

Tænkt holistisk når receptionen indrettes

Mange receptioner har venteområder. Men det er meget forskelligt, hvordan de indrettes, og derfor også hvor brugte de er. Et velindrettet venteområde kunne måske også med fordel give rum til korte uformelle møder. Det kunne dermed løse det problem, vi kender alt for godt; nemlig manglen på ledige mødelokaler. Det passer måske endda også bedre til den hurtige formelle snak, som I engang imellem skal have med en gæst. Venteområdet kunne også være en hyggelig cafe til gæster og medarbejdere? Eller kunne det også være mødestedet, man holder sin frokostpause? Mulighederne er mange. Men tænkt det godt igennem og husk hele tiden på, hvor vigtigt førstehåndsindtrykket er. Vi vil dog gerne advare mod, at gæster mødes med en alt for påtrængende lugt af mad.

Receptionen er for det meste også en arbejdsplads

Vi har været med til at indrette en del receptioner. Kun en enkelt blev fra bunden tænkt som ubemandet. Så i 99 ud 100 tilfælde er det altså vigtigt at tænke over, at receptionen også er en arbejdsplads for en eller flere af jeres medarbejdere.

Så helt klassisk bør arbejdspladserne indrettes ergonomisk korrekt. Altså med højdejusterbare borde, gode kontorstole, korrekt arbejdsbelysning og selvfølgelig uden træk eller støj. Indretningsplanen skal også være i orden. De færreste føler sig for eksempel godt tilpas, hvis de sidder midt i et stort lokale uden afskærmninger. Vi besøgte engang sådan en indretning, og det var tydeligt, at de to receptionister ikke følte sig godt tilpas. Nu kender jeg virksomheden for noget andet. Men ellers kunne det have fortalt mig en historie om ledelsens menneskesyn.

Lav omgivelser der inspirerer

Ønsker I at opnå noget ekstraordinært med jeres virksomhed, er selv jeres indretning i konkurrence med konkurentens. Dette gælder selvfølgelig i særlig grad receptionen. Så giv jeres kunder en inspirerende oplevelse, når de træder indenfor. Og der skal sådan set ikke meget mere end et gennemtænkt indretningsdesign til at gøre tricket. Vi synes for eksempel, at det virker rigtig godt med rolige naturinspirerede omgivelser med farver, former og materialer, der er afstemt, som var det en dansk bøgeskov. Om det er lysegrønt forår eller et gyldent efterår kommer så lidt an på, hvad I ellers står for. Det kan også være så meget andet.

Akustikken

I en reception er det sjældent vigtigt at skærme af for bimlende telefoner og kollegaers kaffesnak. Til gengæld er det rigtig vigtigt, at rum-akustikken giver et klart defineret lydbillede med en høj taleforståelighed. Både til når medarbejderen i receptionen taler i telefon, og når der skal tales med besøgende hen over disken.

Lys-design

Ligesom akustikken er det klogt at møde jeres gæster med et gennemtænkt og inspirerende lys-design. Det handler et stykke hen af vejen om at skabe nogle effekter, der giver rummet dybde. Og det kan være en god investering at købe nogle timer hos en professionel lys-designer. For med det rette lys-design bliver jeres gennemtænkte indretning til den perfekte indretning. Vi kender en rigtig dygtig lys-designer, hvis nogen skulle spørge.

Hvis jeres stærke logo-farve skal gå igen i indretningen, så gør det med omtanke

For nogle uger siden besøgte jeg en virksomhed med en stærk rød logofarve. I det øjeblik jeg trådte ud af elevatoren trådte jeg ind i et helt rødt rum. Alle fire vægge og loftet var malet i virksomhedens stærke røde farve! Egentlig ret fedt og bestemt et frisk pust. Men her bagefter kan jeg stadig huske følelsen af, hvordan min krop frigav stresshormoner og pulsen steg. Nærmest som om kroppen gjorde sig klar til kamp. En reaktion som i øvrigt er dokumenteret i de fleste farvestudier. Jeg tænker ikke, at det var en følelse, virksomheden ønskede som en del af førstehåndindtrykket.

Skal din virksomhed flytte?

Så kan Ejendomstorvet.dk hjælpe dig. På vores portal får du et overblik over hele landets ledige erhvervslokaler, investeringsejendomme og kontorpladser. Og du kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne! Klik her og start din søgning med det samme. 

Støj på arbejdspladsen eller til julefrokosten – negliger mig ej..

Citat

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af Indretning Med Mening

Jeg var til julefrokost i fredags. Et skønt sted, skøn mad, vin ad libitum og skønne mennesker. Alt var godt. Altså næsten…

For alle de skønne mennesker ville jo frygtelig gerne konversere, og her var der så et problem. Akustikken var simpelthen elendig. Og det betød desværre, at man ind imellem gav op. Og det var i hvert fald umuligt at snakke med dem længere nede ad bordet – æv. Det gjorde så stort et indtryk, at jeg hørte flere gæster sige, at man nok lige ville overveje et andet sted næste gang.

Kigger man på det med øje for, hvad det er der giver go’ akustik, så var der ingen “bløde/porøse” overflader til at opfange lyden. Indretningen var smuk og rustik. Og det ville ikke være den nemmeste opgave at løse, men der kunne sagtens gøres noget. Når man nu har gjort sig så umage på alle de andre punkter, er det drønærgerligt ikke lige at få denne del med.

Fjordenhus i Vejle, hvor der er indtænkt gardiner, tæpper mv. Derudover har hullerne i murstene en lyddæmpende effekt.

Husk at udpege støjkilden

Når man taler med folk om lyddæmpning, så er der rigtig mange, som ikke er opmærksomme på, at de indsatser, man overvejer at foretage, skal vælges med omhu. Det skal give mening i forhold til den primære støjkilde. Hvis den støj, der generer mest på en arbejdsplads er telefonsnak, skal man have fat i en løsning, som kan anbringes så tæt på kilden, som muligt. Det vil sige bordskærme eller andet placeret så tæt som muligt på kilden.

Callcenter hos Kokken & Jomfruen

Tæpper virker eksempelvis generelt godt på lyden. Men de har især sin berettigelse, hvis støjkilden er trinlyd. Hos Easyfood i Kolding har vi arbejdet med flere former for lydskærme til det store fælleskontor. Det har hjulpet for lyd fra snak og telefoner og generelt til opdeling og udsmykning af det store rum. I denne uge har vi så desuden lagt tæppeløbere ned gennem det lange rum. Det gjorde vi fordi, at støj fra medarbejdere og gæster, som skal fra a til z, simpelthen var generende for koncentrationen.

Tæppeløber hos Easyfood administration

Jeg fik iøvrigt denne spontane kommentar efter, at tæppeløberen havde ligget der i 10 minutter:

“Det virker – jeg skulle have fat i Betina og tænkte, om hun ikke snart kom forbi på vej ned på sin plads – og hov, hun sad på sin plads allerede – jeg havde ikke hørt hende gå forbi…”

Så husk altid at start med at definere de væsentligste støjkilder – og her tænker jeg altså ikke på udpegning af kollegaerne – Ulla snakker altid så højt osv.. 🙂

Hold dig opdateret på Ejendomstorvets Erhvervshub. Her kommer der nemlig flere gode råd til at skabe det helt rette fysiske arbejdsmiljø de kommende uger.

Leder du efter et kontorlokale eller måske en investeringsejendom?

I mellemtiden kan du finde det helt rette kontorlokale til din virksomhed eller måske den perfekte investeringsejendom på Ejendomstorvet.dk. Her får du nemlig et overblik over hele landets erhvervslokaler, investeringsejendomme og kontorpladser. Og du kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne. Klik her og start din søgning allerede nu.